Státní zemědělská a potravinářská inspekce

SZPI

Někdy člověk až na poslední chvíli zjistí, že by měl kontaktovat nějaký orgán, o kterém do té chvíle ani netušil, že existuje.  A to byl náš případ se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. Nejde totiž jen o to zprovoznit výrobu, udělat rekolaudaci, ale je i nutné nahlásit se všude, kde je potřeba. To znamená včas vypracovat různé dokumenty a připravit se tak na všechny kontroly.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce je orgán, který se stará o naši bezpečnost jakožto spotřebitele. Kontroluje veškeré zemědělské a potravinářské produkty, které přijdou na trh. Kontrolují jejich kvalitu, zdravotní nezávadnost a podmínky výroby, která musí splňovat hygienické podmínky.

Prvním krokem je tedy se nahlásit a to nejdéle v den uvedení výroby do provozu. Z internetových stránek Státní zemědělské a potravinářské inspekce www.szpi.gov.cz si stáhnete přihlášku (jedná se o jeden list papíru), která vás sama nevede, co a jak vyplnit. Po vyplnění jí zašlete na příslušnou adresu.

Co všechno je potřeba mít pro případnou kontrolu?

 • Stavební podmínky jsou stejné jako pro hygienu (větrání, omyvatelnost, WC, přístup k vodě na mytí rukou, zabezpečení proti kontaminaci . . .)
 • Atesty na veškeré výrobní zařízení – musí být vhodné na výrobu a skladování potravin
 • Atesty od obalových materiálů.
 • Atesty od vodovodního potrubí.
 • Atesty na veškeré vstupní suroviny, včetně rozborů vstupující pitné vody.
 • Správně zpracované etikety dle legislativy, pokud máte lahve.
 • Základní rozbory piva, pokud již vyrábíte.
 • Deratizační plán.
 • Archivovat veškeré varné listy, ze kterých lze vyčíst objemy várky, množství a druh vstupujících surovin, způsob zpracování, datum, extrakt původní mladiny. Podle varných listů a označení prodaných výrobků musíte být totiž schopni vysledovat možné příčiny kontaminace výrobku v případě, že by se po vašem pivu někomu udělalo zle (tedy pokud nejde o případ, že vypije 15 kousku za večer :).
 • Vypracování funkčního HACCP, což je systém stanovení a kontroly kritických bodů. Tento dokument si můžete nechat zpracovat poradenskou firmou, nebo si jej můžete udělat sami. Na to je třeba trochu zkušenosti s výrobou a držet se vyhlášek vztahujících se k potravinám.

Z legislativy budete potřebovat zejména následující nařízení a vyhlášky.

 1. Nařízení ES č. 178/2002 (čl. 14,16,18,19)
 2. Nařízení ES č. 852/2004
 3. Zákon č. 110/1997 Sb.
 4. Vyhláška č. 113/2005 Sb.
 5. Vyhláška č. 335/1997 Sb.

Všechny jsou ke stažení na  www.szpi.gov.cz a http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm.

To by mělo být vše a doufejme, že co se týče legislativy a úředních povinnosti, už jsme nic neopomněli. Přejeme hodně trpělivosti s papírováním.

 

Související články:
Jak z homebreweringu udělat oficiální pivovar?
Jak na spotřební daň z piva

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *